Chính sách bảo mật quyền riêng tư của trang cược đua bi Marble Racing

Trang web cược đua bi Marble Racing (sau đây gọi là “Trang web”) cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách thức sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin đó, cũng như quyền lợi của bạn liên quan đến thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật quyền riêng tư
Chính sách bảo mật quyền riêng tư

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng Trang web:

 • Thông tin cá nhân: Tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu, thông tin thanh toán (khi bạn thực hiện giao dịch).
 • Thông tin về hoạt động: Hoạt động của bạn trên Trang web, bao gồm các thông tin về các trận đấu được đặt cược, lịch sử đặt cược, thông tin về các giao dịch.
 • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, ngôn ngữ, thông tin thiết bị, thời gian truy cập Trang web.
 • Thông tin từ các nguồn bên thứ ba: Thông tin từ các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc từ các nguồn công khai.

Cách sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện Trang web: Chạy, vận hành và cải thiện Trang web, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đặt cược đua bi Marble.
 • Xử lý thanh toán: Xử lý các giao dịch đặt cược, thanh toán và hoàn trả.
 • Liên lạc với bạn: Cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của bạn, các thông báo về các trận đấu, các thay đổi về chính sách, các ưu đãi.
 • Phân tích và nghiên cứu: Phân tích xu hướng, cải thiện Trang web và dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng.
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động của Trang web, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ tiếp thị.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của những người khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi hoặc xóa. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn hảo. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được bảo mật 100%.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập: Xem lại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.
 • Sửa chữa: Sửa chữa thông tin cá nhân không chính xác.
 • Xóa: Xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Hạn chế: Hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Chuyển đổi: Nhận thông tin cá nhân của bạn ở định dạng có thể đọc được bằng máy.
 • Nộp khiếu nại: Nộp khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian hợp lý để phục vụ các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật được cập nhật trên Trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này để cập nhật những thay đổi.

Luật áp dụng

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách bảo mật này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

>>> Xem thêm: Giới thiệu về chúng tôi.

Lưu ý:

Chính sách bảo mật này cần được sửa chữa và bổ sung cho phù hợp với luật pháp Việt Nam và đặc thù của trang web. Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo chính sách bảo mật của mình tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.